top of page
Search

STANDART TRAFİĞİNDE FSMA VE HARPC

Updated: Sep 30, 2022

Amerika Gıda Güvenliği Moderinizasyon Kanunu

Görseli Düzenleyin FSMA (fiz-ma diye okunuyor); 7 prensipten oluşuyor:

BRC, IFS, ISO 22000 veya FSSC 22000 sertifikanız var ve Amerika’nın yayınlamış olduğu FSMA kanunu sizi nasıl etkiliyor merak ediyor musunuz?

Amerika’ya ürün vermek istiyorsunuz ve sizden istenenleri öğrenmek istiyor musunuz?

Gıda standartlarında danışmanlık ya da tetkik yapıyorsunuz,

PCQI (Preventive Controls Qualified Individuals) eğitimlerini görüyor ve bu yetkinliği nasıl kazanacağınızı birilerine sormak istiyorsunuz?

Bir önceki yazımızda gıda kaynaklı hastalıkların ülkemizde raporlanması ve verilerin toplanması konusunda sorularımız vardı hatırlarsınız. Amerika, gıda kaynaklı hastalıkların verilerini analiz ettiğinde mevcut gıda güvenliği sistemlerine ek gereklilikler ilavesi ile FSMA’yı yayınladı. Ocak 2016 itibariyle Amerika’da olan ve Amerika ile ticaret yapan Kuruluşlar için uygulama zorunluluğu başlamış oldu. Bu nedenle merkezi Amerika olan FSMA eğitimleri Türkiye’de de yankı bulmaya ve sorulmaya başlandı.

FDA Amerika Gıda Otoritesi GFSI tarafından onaylı olan ve uluslararası kabul edilen standartları BRC, IFS, SQF, FSSC 22K gibi tanımakla birlikte içerde ve dışarıdan gelen ürünlerde kendi otokontrolünü sağlamaya yönelik bir program yaptı ve adına FSMA dedi. Hal böyle olunca tüm standart yayınlayıcılar FSMA’yı anlamaya ve analiz etmeye başladılar. Son durumda BRC ek modül ile tetkik geliştirdi; FSSC 22000 4. Versiyon ile FSMA uyduğunu web sitesinde karşılaştırma tablosu ile yayınladı, SQF yeni versiyon ile FSMA’ya uyduğunu beyan etti.

Sertifikasyon kuruluşlarının FSMA ve FSVP tetkiki yapabilmesi, tetkikçilerin onayı konuları görüşülen konular arasında. Son güncellemeler Belgelendirme Firma’larından gelecektir.

AMAÇ:
Sonuçta Gıda güvenliği tehlikelerinin önlenmesi ve gıda güvenliği sistemlerinin etkinliğinin artırılması asıl konudur. FSMA ile HACCP yerine HARPC (hazard analysis risk based preventive controls) deyimi söylenmeye ve anlatılmaya başlanılmıştır. Gıda Güvenliği uygulayıcılarını ilgilendiren de sonuçtur. FDA'in yetki verdiği eğitim sağlayıcılarından eğitim almış PCQI (FSMA uygulanması ve gıda güvenliği önlem planınızın gözden geçirilmesini yapan) Danışmanları ile 3 yılda 1 uygulayıcılar planlarını gözden geçirmeleri gerekecektir.

HACCP ile HARPC aynı anlamda değildir; Kritik kontrol noktasının adı önleme kontrolleri oldu. Fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikelere HARPC'de radyolojik tehlikeler de eklendi. Daha fazla güncel bilgi FDA web sayfasından ulaşabilirsiniz.Fatma İnceoğlu, 03.04.2017

0 views0 comments
Post: Blog2 Post
bottom of page